disclaimer

[custom_heading level=”h3″ float=”center” id=”” class=”” style=””]Disclaimer[/custom_heading][divider direction=”center” icon_fontawesome=”fa fa-stop” style=”” id=”” class=””][text]Het gebruik van de beelden van Marijke Thoen Fotografie is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 1994

inzake het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994).

Voorafgaande toestemming:

De gebruiker moet Marijke Thoen vooraf toestemming tot reproductie vragen. Wanneer die toestemming niet werd verkregen, mag het werk op geen enkele manier gebruikt worden.

Naamsvermelding:

De gebruiker moet de vermelding “Marijke Thoen Fotografie” correct en ondubbelzinnig gebruiken zodat het werk onmiddellijk aan Ingrid Weyers kan worden toegewezen. Dit kan best op de volgende manier vermeld worden: © Jaar van publicatie – fotografie Marijke Thoen.

Eerbied voor de integriteit van het werk:

De gebruiker mag het werk niet wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van Ingrid Weyers. Onder ‘wijzigingen’ wordt verstaan: digitale foto-bewerkingen betreffende kleur, filters, scherpte, contrast, formaat, cadrage, ed.

Intuitu personae karakter:

Iedere toelating tot reproductie wordt persoonlijk toegekend en kan niet worden afgestaan aan derden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Marijke Thoen.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker:

Het gebruik van de werken van Marijke Thoen gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot de personen die op de werken zijn afgebeeld, alsook voor de gepubliceerde onderschriften en de context waarin de werken van Marijke Thoen gereproduceerd worden.

Rechten van de auteur:

Ik, Marijke Thoen, behou mij het recht voor om elk gebruik van mijn beelden te weigeren dat niet expliciet werd toegestaan. Zo kan ik elk gebruik van mijn werk weigeren dat niet overeenstemt met het werk zoals ik het heb bedacht, vooral wanneer ik meen dat deze afbreuk doet aan mijn reputatie en/of dat ze niet strookt met mijn morele principes. Zowel SOFAM als ikzelf behouden ons het recht voor om, naast de gebruikelijke reproductierechten, schadevergoedingen te eisen indien bovenstaande wettelijke principes van het auteursrecht niet gerespecteerd worden.Met vragen over de auteursrechten, verwijs ik iedere gebruiker door naar SOFAM, Auteursmaatschappij in het domein van de Visuele Kunsten.

SOFAM

Frans Courtenslaan 131
1030 Brussel
02/726.98.00
info@sofam.be
www.sofam.be

[/text][clear by=”50px” id=”” class=””]